Organisatie

Evco commissies.

In het begin van het jaar staat de trein klaar, het startsein wordt gegeven en de hoofden van de commissies beginnen de reis met als einddoel vijf uitvoeringen van het openluchtspel 2022 ………………

De toneelcommissie, de kleding, de grime, de PR, de koek en zopie, de rekwisieten, het parkeren en de technische commissie, ieder onderdeel behoeft zijn eigen specialisme. Ieder hoofd van een commissie heeft een aantal vrijwilligers tot haar/zijn beschikking die allemaal op het juiste ogenblik bij op de trein springen. Een super gezellige trein die dankzij veel enthousiasme en saamhorigheid naar een prachtig einddoel reist “Het openluchtspel !!”.

De decorbouwers.

Onder het genot van een kopje koffie en later op de avond een biertje, begint voor de bouwers het openluchtspel 2022. Wat moet er dit jaar gebouwd worden? Er is door enkele personen contact geweest met de regisseur en zij hebben al een plan de campagne gemaakt. Een boerderij, een huis van de buurman en een “wagenlooze” verder waren ze nog niet gekomen. Maar door een enorm inlevingsvermogen van enkel bouwers ontstond er een prachtig decor en kwamen er al snel meer wilde ideeën voorbij . Bij enkele bouwers was de fantasie zo enorm dat de penningmeester al snel met de vraag komt van “Wat kost dat ? “.  Er wordt op de flip-over een schets gemaakt en de plaatsen van de gebouwen worden bepaald, want in een rond theater, zoals in ’t Galgenveld , is het altijd een ware kunst om zo te bouwen dat iedere bezoeker het hele spel kan volgen.

De financiën worden beheerd door de penningmeester en de voorzitter controleert en corrigeert waar nodig is. Iedereen weet precies wat er moet gebeuren en weet precies waar Abraham de mosterd haalt en daarom is het mogelijk dat er elk jaar weer een prachtig Openluchtspel wordt gespeeld.