2017 De Indiëgangers

Openluchtspel Borculo 2017: “De Indiëgangers” 9073667585 (2)

In de jaren 1945 tot en met 1950 verbleven meer dan 150.000 Nederlandse militairen in Indonesië, toen nog Nederlands Oost-Indië.

Ze zijn daar deels als vrijwilligers naar toe gegaan met als eerste doel Indië van de Japanners te bevrijden en toen dat niet meer nodig bleek om de wat men toen ‘extremisten’ noemde te bestrijden en het Nederlandse gezag te herstellen.

Vanaf het najaar 1946 werden ook dienstplichtige militairen uit de Achterhoek en de Liemers naar Indië gezonden om de vrijwilligers af te lossen.

Het openluchtspel Indiëgangers, speelt rond 1945-1950 en vertelt het verhaal over een boerengezin, twee jongens Bennie en Derk, die in 1947 naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië gestuurd worden om er de orde te handhaven.

Het stuk begint op de dag voor het vertrek.

Alle emoties die horen bij een vertrek en bij de terugkeer in Nederland komen aan bod.

De verloofde en de familie hebben het er moeilijk mee.

Als ze na drie jaar terugkeren, hebben ze heel wat meegemaakt en dat is goed te merken. 

Maar het leven gaat door, Bennie trouwt met zijn meisje en wordt boer.

Alles lijkt weer bij het oude te zijn. Maar dan komt er, na nog eens drie jaar, onverwacht bezoek van een kapitein.
Natuurlijk komt het boerenleven in de naoorlogse jaren voorbij.

Indiëgangers is een stuk met een serieuze ondertoon, waarin een onderbelicht deel van de Nederlandse geschiedenis voorbij komt, maar waarin ook de nodige humor is verwerkt.

Authentieke kleding zoals legeruniformen, voertuigen als jeeps en militaire motoren, boerderij-attributen en levende have uit de vijftiger jaren geven het stuk een bijzondere uitstraling.